Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.eco-misio.pl  

 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez   Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego www.eco-misio.pl  

 Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest EKO-LUBSY  Izabela Stępień, siedziba wykonywania   działalności: ul. Zeusa 51/32, 01-497 Warszawa, numer NIP: 7571476952, numer REGON: 381892776;

 W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają   zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich   zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą   elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

 Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których   przepisy  prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w   celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
    • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
    • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
    • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
    • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.

Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych  w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu                                            

O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis  www.eco-misio.pl Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.